O nas

ENVUN

Środowisko, zwycięstwo, zjednoczenie

Nazwa firmy pochodzi od trzech słów: ENVIRONMENT (środowisko), VICTORY (zwycięstwo) oraz UNION (zjednoczenie).

Firma ENVUN istnieje na rynku od 2 stycznia 2013 roku.

Zajmujemy się przede wszystkim handlem wyrobami hutniczymi (profile i rury stalowe) oraz wyrobami z drewna sosnowego (kantówki, płyty klejone, galanteria drewniana). Dodatkowo świadczymu usługi transportowe na terenie całej Unii Europejskiej.

Jesteśmy nowoczesną firmą, która wciąż się rozwija i poszerza zakres swojej działalności.

Nasi Partnerzy

Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki intensywnej ekspensji udało nam się nawiązać ścisłą współpracę z kilkoma wiodącymi firmami o międzynarodowym zasięgu. Są to m.in.:

O nas 5
O nas 6
O nas 7

Projekty

Firma ENVUN jest członkiem następujących projektów:

O nas 8
O nas 9
O nas 10

PROJEKTY UNIJNE

O nas 11

Opis działania

ENVUN Paweł Janoszek

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie systemu ERP w celu automatyzacji procesów B2B”

w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu ENVUN Paweł Janoszek będzie mógł prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych:

Wartość projektu:

865 145,10 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

703 370,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

270 127,00 PLN

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Działanie:

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

O nas 12

Opis działania

ENVUN Paweł Janoszek

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Zakup urządzeń produkcyjnych w celu wdrożenia technologii zgłoszonej do ochrony patentowej i produkcji innowacyjnych elementów drewnianych”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności działalności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R
i wprowadzenie niestosowanych dotychczas rozwiązań technologicznych, które pozwolą na zwiększenie jej konkurencyjności przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych celów i kierunków rozwoju wskazanych
w dokumentach strategicznych.

Wartość projektu:

4 814 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

 1 296 000,00 PLN

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
3. Konkurencyjność MŚP

Działanie
3.2. Innowacje w MŚP