Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY) i w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie...
Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Nabór ofert na piłę poprzeczną

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP  firma ENVUN Paweł...
Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup Wczepiarki firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO/2017 w dniu 07.07.2017 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy System TM A/S. Oferta uzyskała...