W związku z zakończeniem zbierania ofert na zakup Wczepiarki firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 2/RPO/2017 w dniu 07.07.2017 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy System TM A/S. Oferta uzyskała największa ilość punktów.