W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY)

i w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

firma ENVUN Paweł Janoszek informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego
nr 3/RPO/2017 w dniu 05-09-2017 roku wybrany został dostawca:

firma  WEINING DIMTER GMBH&CO. KG.