Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z zakończeniem zbierania ofert na dostawę PIŁY POPRZECZNEJ (KAPOWNICY) i w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP; Działanie...